1 trong các văn bản xác định các yếu tố ngữ pháp (từ loại, nghĩa của từ, cụm từ). 2 Nêu các bài học được rút ra từ các văn bản truyện đã học: + Tru

Question

1 trong các văn bản xác định các yếu tố ngữ pháp (từ loại, nghĩa của từ, cụm từ).
2 Nêu các bài học được rút ra từ các văn bản truyện đã học: + Truyện ngụ ngôn: Ếch ngồi đáy giếng; Thầy bói xem voi. + Truyện cười: Treo biển.

in progress 0
Nem 7 months 2021-06-22T04:32:04+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-06-22T04:33:27+00:00

    2. Ếch ngồi đáy giếng: Con người phải mở rộng tầm nhìn không thể đúng một chỗ mà phán xét thiên hạ.

    Thầy bói xem voi: Phải xem xét tổng thể không thể từ một bộ phần mà phán xét đc tổng thể

    Treo biển: không nên nghe tất cả những gì mà người khác noi mà cần phải xem xét xem nó có hợp lý không

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )