1/Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động? A.Quyền được tự do kinh doanh. B. Quyền sở hữu tài sản. C.Quyền sử dụng đất. D. Quy

Question

1/Trong các quyền sau, quyền nào là quyền lao động?
A.Quyền được tự do kinh doanh. B. Quyền sở hữu tài sản.
C.Quyền sử dụng đất. D. Quyền được thuê mướn lao động.
2/ Mỗi người phải tự nuôi sống bản thân, gia đình, đồng thời góp phần duy trì và phát triển xã hội là
A.Quyền và nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân.
B.Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân.
C.Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân.
D.Quyền sở hữu tài sản của công dân.
3/Hoạt động nào sau đây thuộc quyền lao động của công dân ?
A.Buôn bán ma túy, chất cháy, chất nổ. B. Kinh doanh động vật hoang dã.
C. Thành lập công ty, doanh nghiệp. D. Sản xuất, buôn bán hàng giả.
4/ H, 15 tuổi, học sinh lớp 9 muốn có việc làm để giúp đỡ gia đình, theo em H phải làm cách nào trong các cách sau ?
A.Xin vào làm việc trong các cơ quan nhà nước.
B.Mở cửa hàng kinh doanh, rồi vừa học vừa trông coi cửa hàng.
C.Mở xưởng sản xuất, thuê mướn lao động.
D.Xin là hợp đồng ở cơ sở sản xuất kinh doanh.
5/Tự do lựa chọn nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm là
A.Quyền lao động. B. Nghĩa vụ lao động.
C. Nhu cầu cần thiết. D. Quyết định tồn tại cho xã hội.
6/Câu ca dao : “Có làm thì mới có ăn. Không dưng ai dễ đem phần đến cho.” thể hiện điều gì sau đây?
A.Phải tìm kiếm việc làm. B. Phải lao động để nuôi sống bản thân.
C. Cần sự giúp đỡ mọi người. D. Đáp ứng yêu cầu của thời đại.
7/Ý nào sau đây không thể hiện chính sách của nhà nước ta về bảo hộ người lao động?
A.Quy định thời gian, chế độ tiền lương.
B.Quy định chế độ nghỉ ngơi, bảo hiểm.
C.Lạm dụng sức lao động của người lao động.
D.Khuyến khích, tạo điều kiện cho người lao động.
8/Theo em, tự tạo việc làm, tìm kiếm việc làm của thanh niên là trách nhiệm chủ yếu của ai ?
A.Gia đình. B. Các cơ quan nhà nước.
C. Của toàn xã hội. D. Chính bản thân người thanh niên

in progress 0
Ladonna 1 year 2020-11-22T09:31:35+00:00 3 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-22T09:33:30+00:00

  Trong các quyền trên, quyền lao động là quyền:

  1. b) Quyền mở trường dạy học, đào tạo nghề ;
  2. c) Quyền sở hữu tài sản ;
  3. d) Quyền được thành lập công ti, doanh nghiộp 

  0
  2020-11-22T09:33:35+00:00

  Đáp án:

  1A

  2B

  3C

  4B

  5A

  6B

  7C

  8D

  0
  2020-11-22T09:33:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo quyền lao động các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )