1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ 2. Điểm mới của phong trào Ngũ Tứ là gì? 3. ĐCS Trung Quốc ra đời như thế

Question

1. Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả, ý nghĩa của phong trào Ngũ Tứ
2. Điểm mới của phong trào Ngũ Tứ là gì?
3. ĐCS Trung Quốc ra đời như thế nào? Ý nghĩa

in progress 0
Trung Dũng 10 months 2021-04-10T07:10:46+00:00 3 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-10T07:12:40+00:00

  – Nguyên nhân bùng nổ.

  + Các nước đế quốc xâu xé Trung Quốc trong vấn đề ở Sơn Đông

  + Ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga đến Trung Quốc.

  – Diễn biến

  + Ngày 4.5.1919, 3000 học sinh sinh viên Bắc Kinh biểu tình đòi trừng trị những phần tử bán nước trong chính phủ

  +Phong trào lan rộng khắp 22 tình và 150 thành phố lôi kéo đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia.

  – Kết quả : 

  – Thắng lợi

  – Ý nghĩa.

  + Mở đầu cho cao trào chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc

  + Giai cấp công nhân bước lên vũ đài chính trị như một lực lượng cách mạng độc lập.

  + Đánh dấu bước phát triển của cách mạng Trung Quốc từ cách mạng dân chủ tư sản kiểu cũ sang cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

  Câu 2

  Xác định đúng kẻ thù dân tộc: đế quốc và phong kiến

  Câu 3

  Năm 221 TCN, được coi là năm Trung Quốc bắt đầu thống nhất đi trở thành một đế chế lớn mạnh, với 1 vị Hoàng đế-Tần Thủy Hoàng cai trị, đánh dấu sự khởi đầu của đế quốc Trung Hoa. Vào thời kỳ này, Tần Thủy Hoàng cho xây dựng Vạn lý trường thành để bảo vệ đất nước khỏi các tộc người phương Bắc.

  Ý nghĩa:

  – Ngày 1/10/1949, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ra đời mang ý nghĩa vô cùng to lớn: * Đối với Trung Quốc:

  – Kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến.

  – Đưa đất nước Trung Hoa bước vào kỷ nguyên mới: kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

  0
  2021-04-10T07:12:44+00:00

  bài1: 

  * Nguyên nhân:

  – Quyết định bất công của các nước đế quốc về vấn đề Sơn Đông.

  – ảnh hưởng của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

  * Diễn biến:

  – Ngày 4/5/1919, 3000 học sinh, sinh viên Bắc Kinh biểu tình phản đối chính phủ.

  – Phong trào lan rộng 22 tỉnh và 150 thành phố, lôi cuốn nhiều tàng lớp xã hội tham gia, đặc biệt là công nhân.

  * ý nghĩa:

  – Mở đầu cao trào chống đế  quốc và PK

  – Giai cấp công nhân bước lên vũ đài CT.

  –  Mở ra thời kì chuyển từ cách mạng dân chủ cũ sang cách mạng dân chủ mới.

  – Sau PT Ngũ tứ, chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá sâu rộng vào TQ.

  – Tháng 7/1921, Đảng cộng sản TQ thành lập. Ngon cờ GPDT chuyển sang GCVS.

  bài2: 

  Nét mới của phong trào Ngũ Tứ (4/5/1919) so với các phong trào và các cuộc đấu tranh trước đó là:Phong trào đấu tranh chống cả đế quốc và phong kiến.

  bài3:  Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời có ý nghĩa: 

  – Đánh dấu bước ngoặt quan trọng của cách mạng Trung Quốc

  – Từ đây giai cấp vô sản đã có chính Đảng của mình

  – Đánh dấu việc giai cấp vô sản nắm ngọn cờ lãnh đạo cách mạng Trung Quốc

  0
  2021-04-10T07:12:50+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo phong trào ngũ tứ các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )