1,” trăng ” trg đoạn thơ “trăng ơi từ đâu đến” đc tác giả so sánh vơi những sự vật nào ? nêu tác dụng của việc ấy 2, tìm từ so sánh và nêu tác dụng

Question

1,” trăng ” trg đoạn thơ “trăng ơi từ đâu đến” đc tác giả so sánh vơi những sự vật nào ? nêu tác dụng của việc ấy
2,
tìm từ so sánh và nêu tác dụng trg câu ca dao sau
tốt gỗ hơn tốt nc sơn
zấu người đệp nết còn hơn đẹp người

in progress 0
Sapo 7 months 2021-06-13T11:13:11+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-13T11:14:54+00:00

  1,

  Những câu thơ nêu lên hình ảnh so sánh của trăng:

  Trăng hồng như quả chín

  – Trăng tròn như mắt cá

  – Trăng bay như quả bóng

  => Trăng được so sánh với quả chín, mắt cá, quả bóng.

  => Miêu tả một cách toàn diện về trăng, làm câu văn hiện lên được sinh động, giàu hình ảnh gợi tả, gợi hình, gợi cảm trong diễn đạt. 

  2,

  Tốt gỗ hơn tốt nước sơn

  => Từ so sánh “như”

  => Tác dụng: Làm nổi bật lên vấn đề được nhắc đến trong câu tục ngữ, khẳng định nội dung quan trọng hơn hình bằng cách so sánh “gỗ” và “nước sơn”. Sử dụng hình ảnh so sánh để nhấn mạnh, là một lời khuyên, một bài học về quy định chuẩn mực khi đánh giá hoàn hảo về một con người.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )