1 Tổng các nghiệm của đa thức (x – 5)(x + 1)(x + 2) bằng bao nhiêu? Kết quả là 2 . Tìm nghiệm của đa thức 16 – (2x – 3) – 1 + (2 – 3x). Kết quả là x =

Question

1 Tổng các nghiệm của đa thức (x – 5)(x + 1)(x + 2) bằng bao nhiêu? Kết quả là
2 . Tìm nghiệm của đa thức 16 – (2x – 3) – 1 + (2 – 3x). Kết quả là x =
làm chi tiết giúp mình ạ

in progress 0
Amity 9 months 2020-11-02T14:00:09+00:00 2 Answers 107 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-02T14:01:17+00:00

  `1`.

  `(x-5)(x+1)(x+2)=0`

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x-5=0\\x+1=0\\x+2=0\end{array} \right.\) 

  `=>` \(\left[ \begin{array}{l}x=5\\x=-1\\x=-2\end{array} \right.\) 

  Tổng các nghiệm là:

  `5-1-2=2`

  `2.`

  `16-(2x-3)-1+(2-3x)=0`

  `=> 16-2x+3-1+2-3x=0`

  `=> 20-5x=0`

  `=> 5x=20`

  `=> x=4 `

  Vậy nghiệm của đa thức là `x=4`

  0
  2020-11-02T14:01:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  => Nghiệm là 5; -1; -2 

  Tổng nghiệm: 5-1-2= 2

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )