“(1) Tình yêu nước cũng như các thứ của quý. (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.(3) Nhưng cũng có khi cất giấ

Question

“(1) Tình yêu nước cũng như các thứ của quý. (2) Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.(3) Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.(4) Bổn phận của chúng ta là làm cho những của quý kín đáo ấy đều được đưa ra trưng bày. (5) Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.”
a, Xác định phương thức biểu đạt sử dụng trong đoạn?
b, Tác giả sử dụng phép tu từ nào ở đoạn trên? Phân tích ngắn gọn tác dụng của cách viết đó.

in progress 0
Khang Minh 6 months 2021-07-11T12:48:26+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T12:49:49+00:00

  `a)` Phương thức biểu đạt: Nghị luận

  `b)` Biện pháp tu từ: So sánh ” Tình yêu nước cũng như các thứ của quý. “

  – Tác dụng về mặt nghệ thuật: Làm cho câu văn thêm sinh động, tăng sức gợi hình, tăng tính thuyết phục…

  – Tác dụng về mặt nội dung: Nhấn mạnh sự quý giá, giá trị to lớn của tình yêu nước.

  #Chúc bạn học tốt !

  0
  2021-07-11T12:49:53+00:00

  a.

   Phương thức biểu đạt sử dụng trong đoạn là: Nghị luận

  b.

  Tác giả sử dụng phép tu từ: So sánh ( câu đầu: có từ so sánh “cũng như” )

  – Tác dụng của cách viết đó:

  + Làm cho câu văn thêm sinh động, tăng tính thuyết phục,….

  + Giúp người đọc hình dung giá trị cụ thể của tinh thần yêu nước và các giá trị khác của nó

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )