1. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ VIẾT DƯỚI DẠNG MỘT LŨY A = 25 . 52 – 32 -10 B = 33 . 32 + 22 + 32 C = 5 .43 + 24 .5 D = 53 . 63 + 73 +79 . 22

Question

1. TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ VIẾT DƯỚI DẠNG MỘT LŨY
A = 25 . 52 – 32 -10
B = 33 . 32 + 22 + 32
C = 5 .43 + 24 .5
D = 53 . 63 + 73 +79 . 22

in progress 0
Adela 8 tháng 2020-10-18T01:39:43+00:00 2 Answers 82 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A=25 × (52-32-10) = 250 = 2×5^3 ( 5 mũ 3)

  B

 2.  BẠN XEM HÌNH ^-^. CHO MÌNH CRLHN VÀ VOTE 5 SAO NHÉ!!

  1-tinh-gia-tri-cua-bieu-thuc-va-viet-duoi-dang-mot-luy-a-25-52-32-10-b-33-32-22-32-c-5-43-24-5-d

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )