1. Tính giá trị biểu thức 8,16 – ( 1,32 + 3,48 ) : 24 140 : 2,8 x 6,85 – 2 2. Có 3 bao gạo. Bao thứ ngất nặng bằng 2/3 bao thứ 2. Bao thứ hai nặng bằn

Question

1. Tính giá trị biểu thức
8,16 – ( 1,32 + 3,48 ) : 24
140 : 2,8 x 6,85 – 2
2. Có 3 bao gạo. Bao thứ ngất nặng bằng 2/3 bao thứ 2. Bao thứ hai nặng bằng 3/5 bao thứ ba. Hỏi mỗi bao nặng bao nhiêu kilôgam gạo, biết rằng cả ba bao có 125kg gạo?
Mong mn giúp đỡ

in progress 0
Verity 1 year 2020-11-14T06:03:18+00:00 3 Answers 54 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-14T06:05:10+00:00

  Đáp án:ở dưới

   

  Giải thích các bước giải:

   bài 1:

  8,16 – (1,32+3,48):24=8,16-4,8:24

                                   =8,16-0,2

                                   =7,96

  140 : 2,8 x 6,85 – 2=50 x 6,85 – 2

                               =342,5 – 2

                               = 340,5

  bài 2:

  bao 1: |___|___|                

  bao 2: |___|___|___|

  bao 3: |___|___|___|___|___|   

  tổng số phần bằng nhau là

    2 +3+5=10 phần

  bao 1 nặng: 125 : 10 x 2=25 kg

  bao 2 nặng:  125 : 10 x 3=37,5 kg

  bao 3 nặng:   125 :10×5=62,5 kg

                           Đ/S : b1:25kg

                                    b2:37,5kg

                                    b3:62,5kg

  0
  2020-11-14T06:05:17+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1, 

  8,16 – ( 1,32 + 3,48 ) ÷ 24

  = 8,16 –  4,8 ÷ 24

  = 8,16  – 0,2

  = 7,96

  140 : 2,8 x 6,85 – 2

  = 50 × 6,85 – 2

  = 342,5 – 2

  = 340,5

  2,

  bao 1: |—–|—–|                

  bao 2: |—–|—–|—–|

  bao 3: |—–|—–|—–|—–|—–|   

  Tổng số phần bằng nhau là

    2 + 3 + 5 = 10 ( phần )

  Bao 1 nặngsố kg là :

  125 ÷ 10 × 2=25 ( kg )

  Bao 2 nặngsố kg là : 

  125 ÷ 10 × 3 = 37,5 (  kg )

  Bao 3 nặng số kg là :   125 ÷ 10 × 5= 62,5 ( kg )

  Đáp số  : Bao 1: 25 kg

                 Bao 2:37,5 kg

                 Bao 3:62,5 kg

  0
  2020-11-14T06:05:25+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo tính giá trị biểu thức lớp 8 nâng cao các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )