1)Tìm x,y thuộc N sao cho xy= 2(x+y) 2.a) chứng tỏ A= n(n mũ 2 – 1) chia hết cho 2 (với n thuộc N) b) A=(2n+1) mũ 2- 1 chia hết cho 24 ______________G

Question

1)Tìm x,y thuộc N sao cho
xy= 2(x+y)
2.a) chứng tỏ
A= n(n mũ 2 – 1) chia hết cho 2 (với n thuộc N)
b)
A=(2n+1) mũ 2- 1 chia hết cho 24
______________Giúp mk với! Ai trả lời trước cho 5 sao + câu trả lời hay nhất, cảm ơn!_________________

in progress 0
Kiệt Gia 1 year 2020-10-21T13:26:05+00:00 2 Answers 95 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T13:27:23+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:1)x=1,2,0 /y=2,1,0

  2a)

   

  0
  2020-10-21T13:27:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  x=1,2,0

  y=2,1,0

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )