1- Tìm ước của các số: 33; 48; 110; 170 2-Tìm các ước nguyên tố của các số: 86; 405; 207; 770 Giúp em nhanh lên nhá! Em cảm ơn các siêu nhân Gao! @Ser

Question

1- Tìm ước của các số: 33; 48; 110; 170
2-Tìm các ước nguyên tố của các số: 86; 405; 207; 770
Giúp em nhanh lên nhá! Em cảm ơn các siêu nhân Gao!
@Sera

in progress 0
1 year 2020-10-18T16:28:00+00:00 1 Answers 185 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-18T16:29:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   ` Ư(33)={±1;±3;±11;±33}`

  ` Ư(48)={±1;±2;±3;±4;±6;±8;±12;±16;±24;±48}`

  ` Ư(110)={±1;±2;±5;±10;±11;±110}`

  ` Ư(170)={±1;±2;±5;±10;±17;±170}`

  2/

  ` Ư(86)={±1;±2;±43}`

  ` Ư(405)={±1;±3;±5}`

  ` Ư(207)={±1;±3;±23}`

  ` Ư(770)={±1;±2;±5;±7;±11}`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )