1. Tìm nghĩa chuyển các từ: mặt,đầu,mũi. 2. Các từ sau,từ nào chỉ có 1 nghĩa,từ nào là từ nhiều nghĩa và giải thích vì sao:toán học,ô-xi,lưng,khoai tâ

Question

1. Tìm nghĩa chuyển các từ: mặt,đầu,mũi.
2. Các từ sau,từ nào chỉ có 1 nghĩa,từ nào là từ nhiều nghĩa và giải thích vì sao:toán học,ô-xi,lưng,khoai tây,Võ Thị Sáu.

in progress 0
Khánh Gia 1 year 2021-08-26T05:05:29+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T05:06:30+00:00

  bài 1:

  mặt : mặt phẳng , mặt hồ , mặt kính,…

  đầu : đầu đuôi , đầu bài , đâu câu ,…..

  mũi : mũi thuyền , mũi Cà Mau,mũi tên,……

  bài 2

  từ có một nghĩa : toán học, ô-xi,khoai tây , Võ thị sáu .Vì chúng là từ ghép hoặc từ chỉ tên riêng, từ mượn.

  Từ có nhiều nghĩa : lưng . Vì nó là từ đơn

  0
  2021-08-26T05:06:58+00:00

  Ftf

  1-tim-nghia-chuyen-cac-tu-mat-dau-mui-2-cac-tu-sau-tu-nao-chi-co-1-nghia-tu-nao-la-tu-nhieu-nghi

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )