1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = 5 + l 1/3 – x l (giá trị tuyệt đối nhé) 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: L = 2 – l x + 2/3 l (giá trị

Question

1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
M = 5 + l 1/3 – x l (giá trị tuyệt đối nhé)
2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:
L = 2 – l x + 2/3 l (giá trị tuyệt đối nhé)

in progress 0
Euphemia 1 year 2020-11-29T09:17:33+00:00 2 Answers 80 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-29T09:18:47+00:00

  1) Để M nhỏ nhất thì | $\frac{1}{3}$ – x | phải nhỏ nhất.

      Vì | $\frac{1}{3}$ – x | là giá trị tuyệt đối => | $\frac{1}{3}$ – x | ≥ 0

  => | $\frac{1}{3}$ – x | bé nhất = 0

  => x = $\frac{-2}{3}$

  Vậy M bé nhất = 5 khi x = $\frac{-2}{3}$

  2) Để L lớn nhất thì | x + $\frac{2}{3}$ | phải nhỏ nhất.

  Vì | x + $\frac{2}{3}$ | là giá trị tuyệt đối => | x + $\frac{2}{3}$ | ≥ 0

  => | x + $\frac{2}{3}$ | bé nhất = 0

  => x =  $\frac{-2}{3}$ 

  Vậy L lớn nhất = 2 khi x = $\frac{-2}{3}$ 

  Chúc học tốt!!!

  0
  2020-11-29T09:19:13+00:00

  Đáp án:

  1. Ta có : 

  `|1/3 – x| ≥ 0`

  `=> 5 + |1/3 – x| ≥ 5`

  `=> M ≥ 5`

  Dấu “=” xẩy ra

  `<=> 1/3 – x = 0`

  `<=> x = 1/3`

  Vậy GTNN của M là `5 <=> x = 1/3`

  2. Ta có : 

  `| x + 2/3| ≥ 0`

  `=> 2 – |x + 2/3| ≤ 2`

  `=> L ≤ 2`

  Dấu “=” xẩy ra

  `<=> x + 2/3 = 0`

  `<=> x = -2/3`

  Vậy GTLN của L là `2 <=> x = -2/3`

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )