1. Tìm các D.T ( danh từ ), Đ.T ( động từ ), T.T ( tính từ ) có trong đoạn văn sau: Trong những năm đi đánh giặc, nỗi nhớ đất đai, nhà cửa, ruộ

Question

1. Tìm các D.T ( danh từ ), Đ.T ( động từ ), T.T ( tính từ ) có trong đoạn văn sau:
Trong những năm đi đánh giặc, nỗi nhớ đất đai, nhà cửa, ruộng vườn thỉnh thoảng lại cháy lên trong lòng anh. Đó là những buổi trưa Trường Sơn vắng lặng, bỗng vang lên một tiếng gà gáy, những buổi hành quân bất chợt gặp một đàn bò rừng nhởn nhơ gặm cỏ.

in progress 0
Sapo 2 weeks 2021-07-19T06:45:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T06:46:48+00:00

  DT:đất đai,nhà cửa,ruộng vườn,anh,giặc,Trường Sơn, gà,đàn bò rừng, cỏ.

  Đ.T: đi ,đánh,nhớ,cháy lên,vang lên,gáy,hành quân,gặp, gặm

  T.T:vắng lặng,

  0
  2021-07-19T06:47:00+00:00

  Danh từ: năm, giặc, nỗi nhớ, đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, lòng, buổi trưa, Trường Sơn, tiếng gà gáy, buổi hành quân, đàn bò rừng, cỏ.

  Động từ: đi, đánh, cháy lên, gặm, nhớ, vang, gặp

  Tính từ: vắng lặng, nhởn nhơ.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )