1. Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính 2. Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ bếp lửa

Question

1. Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính
2. Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ bếp lửa

in progress 0
Ngọc Khuê 1 month 2021-06-21T13:00:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-06-21T13:02:14+00:00

  1.

  Bài thơ Đồng Đội – Hồ Như

  Bài thơ Đôi Bạn Thời Chiến – Tô Hoài Bắc

  2.

  Bài thơ Tiếng Gà Trưa – Xuân Quỳnh

  Bài thơ Bà Và Cháu – Phạm Hương

  Chúc b học tốt !

  0
  2021-06-21T13:02:26+00:00

  `1.` Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ đồng chí, bài thơ về tiểu đội xe không kính.

  +” Tây Tiến ” của Quang Dũng

  + ” Tiếng hát sang xuân ” của Tố Hữu

  + ” Lá đỏ ” của Nguyễn Đình Thi

  + ” Sao chiến thắng ” của Chế Lan Viên.

  + ” Lên Tây Bắc ” của Tố Hữu.

  + ” Tháng năm ra trận ” của Chính Hữu.

  `2.` Tìm bài thơ có cùng nội dung với bài thơ ” Bếp lửa ” ?

  + ” Bài thơ Tiếng Gà Trưa ” của Xuân Quỳnh.

  + ” Đò lèn ” của Nguyễn Duy

  + ” Bà Và Cháu ” của Phạm Hương

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )