1 This shirt is too small for me to wear => It is such ………… 2 Watching TV consumes a lot of time => Watching TV is a …………. 3 Read sev

Question

1 This shirt is too small for me to wear
=> It is such …………
2 Watching TV consumes a lot of time
=> Watching TV is a ………….
3 Read several books in English and you’ll have a high-level of vocabulary
=> If …………..
4 I don’t think he is really experienced enough for this sort of job
=> I wish …………
5 I think listening to the parent’ advice is useful
=> I find it …………..

in progress 0
Thành Công 1 year 2020-10-31T15:36:43+00:00 3 Answers 615 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T15:38:35+00:00

  1, This shirt is too small for me to wear.

   It is such a small shirt that I can’t wear it.

  2, Watching TV consumes a lot of time.

  Watching TV is a waste of time.

  3, Read several books in English and you’ll have a high-level of vocabulary.

  If you read several books in English, you will have a high level of vocabulary.

  4, I don’t think he is really experienced enough for this sort of job.

  I wish he was really experienced enough for this sort of job.

  5, I think listening to the parent’ advice is useful.

  I find it is useful to listen to the parent’s advice.

  0
  2020-10-31T15:38:43+00:00

  1. It is such a small shirt that I can’t wear it.

  2. … waste of time

  3. If you read several books in English, you will have a high level of vocabulary.

  4. I wish he was really experienced enough for this sort of job.

  5. I find it is useful to listen to the parent’s advice

  0
  2020-10-31T15:38:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo wear level là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )