1.Thế nào là nói giảm nói tránh? Tác dụng? 2.Viết lại các câu văn dưới đây theo cách nói giảm nói tránh: a. Anh ấy bị ĐIẾC rồi, không nghe cậu nói đâu

Question

1.Thế nào là nói giảm nói tránh? Tác dụng?
2.Viết lại các câu văn dưới đây theo cách nói giảm nói tránh:
a. Anh ấy bị ĐIẾC rồi, không nghe cậu nói đâu.
b. Anh ấy LƯỜI học bài.
Giúp mình nha! Mai kt rồi.

in progress 0
MichaelMet 6 months 2021-07-24T02:15:26+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-24T02:16:28+00:00

  1.-Để biểu đạt một cách tế nhị, uyển chuyển

  -Tác dụng: tránh những động từ mạnh, gây những cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, hoặc tránh nói tục tĩu, thô lỗ, người ta thường nói giảm , nói tránh.

  2. a, Sửa lại: Anh ấy có vấn đề ở tai, không nghe cậu nói đâu

  b, Anh ấy không siêng học bài cho lắm

  0
  2021-07-24T02:17:25+00:00

  1. Nói giảm nói tránh là biện pháp tu từ dùng cách diễn đạt tế nhị, uyển tuyển.

  Tác dụng:  Tránh gây (giảm nhẹ) cảm giác đau buồn, ghê sợ, thiếu lịch sự 

  2. a) Tai anh ấy có vấn đề, không nghe cậu nói gì đâu.

  b) Anh ấy còn chưa được chăm chỉ cho lắm.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )