1. Thế nào là miêu tả? Dàn ý bài văn miêu tả 2. Thế nào là tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả? 3. Phương pháp tả tưởng tượng sáng tạ Gi

Question

1. Thế nào là miêu tả? Dàn ý bài văn miêu tả
2. Thế nào là tưởng tượng, so sánh, nhận xét trong văn miêu tả?
3. Phương pháp tả tưởng tượng sáng tạ
Giúp em vớin ơi ????????????

in progress 0
Doris 1 year 2020-10-22T00:18:31+00:00 3 Answers 69 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-22T00:20:27+00:00

  *Thế nào là văn miêu tả

           -Văn miêu tả: sử dụng từ ngữ, câu văn để mô tả hình ảnh, hoạt động, đặc điểm nổi bật của sự vật (đồ vật, cây cối, con vật. phong cảnh…) làm cho người đọc hình dung được sự vật đang được miêu tả.

  *Nêu dàn ý bài văn miêu tả

  1.Mở bài: – Mở bài trực tiếp.

                  – Mở bài gián tiếp.

   2.Kết bài: – Kết bài mở rộng.

                – Kết bài không mở rộng.

    +Mởbài:

  1) Mở bài trực tiếp: giới thiệu trực tiếp đối tượng định tả.

  2) Mở bài gián tiếp:

  – Dùng hình ảnh khác để giới thiệu đối tượng tả.

  – Nêu những mối tương quan xoay quanh đối tượng tả rồi giới thiệu đối tượng tả.

  – Nêu sự vật tương tự với đối tượng tả và giới thiệu đối tượng tả.

  – Có thể nêu bật tình cảm, cảm xúc để giới thiệu vật định tả.

     +Kết bài:

  1) Kết bài không mở rộng:

  – Nêu tình cảm, ích lợi cụ thể của em đối với các vật đang tả.

  2) Kết bài mở rộng:

  Nêu tình cảm tương quan của nhiều người đối với vật tả.

  – Nêu bật được mối liên hệ thực tế của sự vật trong mọi phương tiện của cuộc sống.

  3) Rút được hài học kinh nghiệm, việc làm cụ thể, ý nghĩa rộng rãi của đối tượng tả trong đời sống con người.

  Nêu được mối tương quan của đối tượng tả với vật cùng loại (đồ vật với đồ vật, cây cối với cây cối, con vật với con vật…)

  3

  -. Trong văn miêu tả, năng lực quan sát của người viết, người nói thường bộc lộ rõ nhất.

  Muốn làm văn tả cảnh, người viết cần phải:

  • Xác định được đối tượng miêu tả;
  • Quan sát, lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu;
  • Trình bày những điểm quan sát được theo một thứ tự.

  . Bố cục của một bài văn tả cảnh thường có ba phần: 

  – Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả;

  – Thân bài: Tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự;

  – Kết bài: Thường phát biểu cảm tưởng về cảnh vật miêu tả.

  0
  2020-10-22T00:20:31+00:00

  Thế nào là văn miêu tả

  Văn miêu tả: sử dụng từ ngữ, câu văn để mô tả hình ảnh, hoạt động, đặc điểm nổi bật của sự vật (đồ vật, cây cối, con vật. phong cảnh…) làm cho người đọc hình dung được sự vật đang được miêu tả.

  Nêu dàn ý bài văn miêu tả

  Mở bài: – Mở bài trực tiếp.

  – Mở bài gián tiếp.

  Kết bài: – Kết bài mở rộng.

  – Kết bài không mở rộng.

  Mởbài:

  1) Mở bài trực tiếp: giới thiệu trực tiếp đối tượng định tả.

  2) Mở bài gián tiếp:

  – Dùng hình ảnh khác để giới thiệu đối tượng tả.

  – Nêu những mối tương quan xoay quanh đối tượng tả rồi giới thiệu đối tượng tả.

  – Nêu sự vật tương tự với đối tượng tả và giới thiệu đối tượng tả.

  – Có thể nêu bật tình cảm, cảm xúc để giới thiệu vật định tả.

  Kết bài:

  1) Kết bài không mở rộng:

  – Nêu tình cảm, ích lợi cụ thể của em đối với các vật đang tả.

  2) Kết bài mở rộng:

  Nêu tình cảm tương quan của nhiều người đối với vật tả.

  – Nêu bật được mối liên hệ thực tế của sự vật trong mọi phương tiện của cuộc sống.

  3) Rút được hài học kinh nghiệm, việc làm cụ thể, ý nghĩa rộng rãi của đối tượng tả trong đời sống con người.

  Nêu được mối tương quan của đối tượng tả với vật cùng loại (đồ vật với đồ vật, cây cối với cây cối, con vật với con vật…)

  2. Quan sát, tưởng tượng, so sánh, nhận xét là những hoạt động của trực giác và của tư duy không thể thiếu khi làm văn miêu tả.

  3

  -. Trong văn miêu tả, năng lực quan sát của người viết, người nói thường bộc lộ rõ nhất.

  Muốn làm văn tả cảnh, người viết cần phải:

  • Xác định được đối tượng miêu tả;
  • Quan sát, lựa chọn được những hình ảnh tiêu biểu;
  • Trình bày những điểm quan sát được theo một thứ tự.

  -. Bố cục của một bài văn tả cảnh thường có ba phần: 

  – Mở bài: Giới thiệu cảnh được tả;

  – Thân bài: Tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự;

  – Kết bài: Thường phát biểu cảm tưởng về cảnh vật miêu tả.

  cho mik CTLHN nhé!

  0
  2020-10-22T00:20:38+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo the nao la mieu ta các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )