1)The Mid Autumn festival / held /15th day / eighth lunar month / Viet Nam. ………………………………………………………………

Question

1)The Mid Autumn festival / held /15th day / eighth lunar month / Viet Nam.
…………………………………………………………………………………………………………
2)People /worship / goddess / Moon.
………………………………………………………………………………………………………………
3)They /offer/ sweets/ moon cakes / five- fruit tray.
………………………………………………………………………………..
4)Children / parade / carry/ beautiful lanterns.
……………………………………………………………………………………
5)There / also other activities /such / lion dancing / fruit arranging.
…………………………………………………………………………………………………………….
6)I /like /festival /it / memorable childhood experience.
……………………………………………………………………………………………………………………….

in progress 0
Eirian 12 months 2020-11-07T19:11:26+00:00 3 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-07T19:13:22+00:00

  1. the mid-autumn festival is held on the 15th day of the eight lunar month in Viet Nam

  2. people worship the goddess of Moon.

  3. they offer sweets moon cakes and five-fruit tray ( mâm ngũ quả)

  4. children parade ( diễu hành) while carrying beautiful lanterns

  5. there are also other activities such as lion dancing and fruit arranging

  6. I like this festival because it is a memorable childhood experience

  0
  2020-11-07T19:13:23+00:00

  1.The mid-autumn festival is held on the 15th day of the eight lunar month in Viet Nam.

  2.People worship the goddess of Moon.

  3.They offer sweets moon cakes and five-fruit tray.

  4.Children parade ( diễu hành) while carrying beautiful lanterns.

  5.There are also other activities such as lion dancing and fruit arranging.

  6.I like this festival because it is a memorable childhood experience.

  0
  2020-11-07T19:13:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo topic mid autumn festival các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )