1.The last time I played football was in 1970. =>I have …… 2. The last time it rained was a fortnight ago. =>It has ….. 3. The last time Lucy

Question

1.The last time I played football was in 1970.
=>I have ……
2. The last time it rained was a fortnight ago.
=>It has …..
3. The last time Lucy wore that dress was at Barbara’s wedding.
=>Lucy has …..
4. The last ti me my father was to Vung Tau was 2 years ago.
=>My father …..
5.The last time Betty rode to work was a fortnight ago.
=>Betty has …….
6.He hasn’t played tennis since 1990.
=>The last time…….

in progress 0
Khang Minh 11 months 2020-12-02T08:33:51+00:00 3 Answers 61 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-02T08:35:42+00:00

  1. I have not played football since 1970.

  2. It has not rained since a fortnight ago.

  3. Lucy has not worn that dress since Barbara’s wedding.

  4. My father has not been to VUng Tau for 2 years.

  5. Betty has not ridden to work since a fortnight ago.

  6. The last time he played tennis was in 1990.

  0
  2020-12-02T08:35:51+00:00

  1. I have not played football since 1970

  2. It was a fortnight age since it rained

  3. Lucy has not worn that dress since Barbara’s wedding

  4. My father has not been to Vung Tau for 2 years

  5. Betty has not ridden to work for a fortnight

  6. The last time he played tennis was in 1990

  0
  2020-12-02T08:35:54+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo the last time it rained was a fortnight ago các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )