1.Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại , 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 1 từ láy từ mỗi tiếng sau: nhỏ,sáng,lạnh 2.cho các từ sau: mải miết , xa xôi, xa lạ,

Question

1.Tạo 2 từ ghép có nghĩa phân loại , 2 từ ghép có nghĩa tổng hợp, 1 từ láy từ mỗi tiếng sau: nhỏ,sáng,lạnh
2.cho các từ sau: mải miết , xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, mong ngóng , mong mỏi, mơ màng , mơ mộng.
từ ghép tổng hợp
từ ghép phân loại
láy âm đầu
láy vần
3.cho một số từ sau
thật thà, bạn bè, hư hỏng, san sẻ, bạn học, chăm chỉ, gắn bó, bạn đường, ngoan ngoãn , giúp đỡ, bạn đọc , khó khăn
a. TGTH
b.TGPL
c.T.láy

in progress 0
RobertKer 6 months 2021-07-26T08:56:28+00:00 2 Answers 121 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-26T08:57:37+00:00

  Từ ghép:

  phân loại: nhỏ nhe, sáng giá, 

  Tổng hợp: lạnh lẽo, nho nhỏ

  Từ láy: lạnh giá, ánh sáng

  2

  Từ ghép tổng hợp: mơ mộng

  Từ ghép phân loại: mơ màng, phẳng phiu

  Còn lại mik ko bk làm móng bạn thông cảm ạ

  0
  2021-07-26T08:58:05+00:00

  Từ ghép:

  phân loại: nhỏ nhem, sáng giá, 

  Tổng hợp: lạnh lẽo, nho nhỏ

  Từ láy: lanh lạnh , sang sáng

  2

  Từ ghép tổng hợp:mải miết

  Từ ghép phân loại: mơ mộng, mơ màng, 

  Láy phụ âm đầu: phẳng phiu, mong mỏi, xa xôi. 

  Láy phần vần:phẳng lặng, mong ngóng, xa lạ. 

  3

  Tgth :thật thà, gắn bó, giúp đỡ,bạn bè, khó khăn,san sẻ,gắn bó

  TGpl: bạn học bạn đường, bạn đọc, 

  Từ láy : hư hỏng, chăm chỉ, ngoan ngoãn 

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )