1. Tam giác thường có cạnh huyền không ? 2. Tam giác cân có một góc =120 độ thì?

Question

1. Tam giác thường có cạnh huyền không ?
2. Tam giác cân có một góc =120 độ thì?

in progress 0
Cherry 8 tháng 2020-10-16T08:13:44+00:00 2 Answers 76 views 0

Answers ( )

 1. Đáp án

  1, Tam giác thường sẽ không có cạnh huyền . 

  2, Ta có : Tổng 3 góc trong 1 tam giác là `180` độ :

  Vì Δ đó là tam giác cân → 2 góc còn lại là : `(180 – 120)/2 = 30` độ.

  Vậy tam giác cân có một góc bằng 120 độ thì 2 góc còn lại bằng nhau và bằng `30  độ`

   

 2. Tam giác thường không có cạnh huyền 

  Tam giác cân có một góc =120 độ thì 2 góc còn lại bằng 30 độ 

Leave an answer

Browse

2x(x - 3) + 5(x - 3) = 0 (x>0) , x = ? ( )