1. Tác giả đã đề xuất cách học như thế nào trong văn bản bàn luận về phép học 2. Nêu tác dụng của phép học ấy

Question

1. Tác giả đã đề xuất cách học như thế nào trong văn bản bàn luận về phép học
2. Nêu tác dụng của phép học ấy

in progress 0
Latifah 4 months 2021-05-22T04:56:03+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-22T04:57:25+00:00

  1.Cách học:

  -Học rộng rồi tóm lược cho gọn

  -Học theo chu tử

  _theo đạo học mà làm

  _Học từ thấp đến cao

  -học đi đôi với hành

  2.Tác dụng:

  -nhiều nhân tài nhiều người tốt

  -triều đình ngay ngắn 

  _thiên hạ thịnh trị

  0
  2021-05-22T04:57:53+00:00

  $#MonBen$

  Trả lời:
  1.

  Bài luận về phép học là một văn bản chính luận sắc bén, ngắn gọn của La Sơn Phu Tử Nguyễn Thiếp.

  2.

  + Học theo trình tự, từ thấp đến cao để có một cái nền kiến thức rộng

  + Học cho rộng nhưng phải nắm cho gọn tức là phải nắm chắc, hiểu sâu vấn đề

  + Đặc biệt là phải học đi đôi với hành, biến lý thuyết trên sách vở thành hành động trong thực tiễn, có như thế, kiến thức học được mới không phải là kiến thức chết.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )