1 số ab chia cho số có 1 chữ số..đc 1 số lớn hơn 5 và chia hết 2 tìm số ab giải đi

Question

1 số ab chia cho số có 1 chữ số..đc 1 số lớn hơn 5 và chia hết 2
tìm số ab
giải đi

in progress 0
King 8 tháng 2020-10-27T01:17:01+00:00 2 Answers 67 views 0

Answers ( )

  1. Giải thích các bước giải:

    1 số ab chia cho số có 1 chữ số được 1 số lớn hơn 5 và chia hết 2 là

    16;18;26;28;36;38;46;48;56;58;60;62;64;70;72;74;80;82;84;90;92;94

  2. Các số có 1 chữ số mà lớn hơn 5 và chia hết cho 2 là 6 và 8. Vậy số ab có thể bằng 12,16,18,24,32,30,40,36,48,42,56,64,54 hoặc 72

     

Leave an answer

Browse
Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )