1, Rút gọn ( √5- √2) ² + √40 2. Tìm x để mỗi căn thức sau cs nghĩa a) √-3x + 12 b) √x+3

Question

1, Rút gọn
( √5- √2) ² + √40
2. Tìm x để mỗi căn thức sau cs nghĩa
a) √-3x + 12
b) √x+3

in progress 0
Nem 1 year 2020-11-10T06:35:57+00:00 2 Answers 100 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T06:37:00+00:00

  `(√5 – √2)^2 + √40 = 5 + 2 – 2√10 + 2√10 = 7`

  A có nghĩa `↔ -3x ≥ 0 ↔ x ≤ 0`

  B có nghĩa `↔ x + 3 ≥ 0 ↔ x ≥ -3`

   

  0
  2020-11-10T06:37:37+00:00

  1, =5-2√10+2+√2².10

      =7-2√10+2√10

      =7

  2,a, Để √-3x có nghĩa thì -3x≥0

                                      ⇔x≤-3

  Vậy x≤-3 thì căn thức đã cho có nghĩa.

  b, Để √x có nghĩa thì x≥0

  Vậy x≥0 thì căn thức đã cho có nghĩa

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )