1) Quan niệm sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài “Nhàn” được thể hiện như thế nào trong 4 câu thơ cuối

Question

1) Quan niệm sống của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài “Nhàn” được thể hiện như thế nào trong 4 câu thơ cuối

in progress 0
Kim Cúc 7 months 2021-07-09T14:09:24+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-09T14:10:45+00:00

    Quan niệm sống nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm là xa lánh nơi quyền quý giữ cốt cách thanh cao ,hòa hợp với tự nhiên.

    Đặt trong hoàn cảnh xã hội lúc bấy h thì đấy là một quan niệm tích cực. Bởi cuộc sống như thế bản thân mình sẽ không bị đồng tiền và quyền lực làm lu mờ đi nhân tâm , sẽ không ủng hộ những thế lực xấu và thói xấu trong xã hội, giữ cho cốt cách được trong sạch, thanh cao.

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )