1 phép tính nữa 3.5-|2x-1/2|=-0.75

Question

1 phép tính nữa
3.5-|2x-1/2|=-0.75

in progress 0
Maris 1 year 2020-11-10T05:04:03+00:00 1 Answers 65 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-10T05:05:08+00:00

  Đáp án:

   $x$$=$$\dfrac{19}{8}$ và $x$$=$$\dfrac{-15}{8}$

  Giải thích các bước giải:

   $3.5$ $-$ $|$ $2x$$-$$\dfrac{1}{2}$ $|$ $=$ $($ $-0.75$ $)$
  $⇒$ $|$ $2x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $|$ $=$ $3.5$ $-$ $($ $-0.75$ $)$
  $⇒$ $|$ $2x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $|$ $=$ $\dfrac{17}{4}$
  $⇒$ $2x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $=$ $\dfrac{17}{4}$ và $2x$ $-$ $\dfrac{1}{2}$ $=$ $\dfrac{-17}{4}$
  $⇒$ $2x$ $=$ $\dfrac{17}{4}$ $+$ $\dfrac{1}{2}$ và $2x$ $=$ $\dfrac{-17}{4}$ $+$ $\dfrac{1}{2}$
  $⇒$ $2x$ $=$ $\dfrac{19}{4}$ và $2x$ $=$ $\dfrac{-15}{4}$
  $⇒$ $x$ $=$ $\dfrac{19}{4}$ $:$ $2$ và $x$ $=$ $\dfrac{-15}{4}$ $:$ $2$
  $⇒$ $x$ $=$ $\dfrac{19}{8}$ và $x$ $=$ $\dfrac{-15}{8}$
  $FbBinhne2k88$

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )