1 . Phân tích đa thức thành nhân tử x^3 – x/49

Question

1 . Phân tích đa thức thành nhân tử
x^3 – x/49

in progress 0
King 1 year 2020-10-21T14:11:00+00:00 2 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:12:35+00:00

  Đáp án:

  `x^3  – x/49`

  `= x.(x^2 – 1/49)`

  `= x(x – 1/7)(x + 1/7)` 

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2020-10-21T14:12:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   x³ – $\frac{x}{49}$ 

  = x(x² – $\frac{1}{49}$)

  = x(x – $\frac{1}{7}$)(x + $\frac{1}{7}$)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )