1 . Phân tích đa thức thành nhân tử x^3 – x/49

Question

1 . Phân tích đa thức thành nhân tử
x^3 – x/49

in progress 0
Nem 2 years 2020-10-21T14:19:49+00:00 2 Answers 90 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-21T14:21:31+00:00

  `x^3 – x/49 ` `=x^3-x/7^2` `=x[x^2-(1/7)^2]` `=x(x-1/7)(x+1/7)`

   

  0
  2020-10-21T14:21:46+00:00

  Đáp án:

  `x^3  – x/49`

  `= x.(x^2 – 1/49)`

  `= x(x – 1/7)(x + 1/7)` 

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )