1 phân tích câu thơ , nội dung, nghệ thuật , miêu tả của Nguyễn du trong chị em thúy kiều ( đọan văn ) 2 phân tích câu thơ , nội dung, nghệ thuật , m

Question

1 phân tích câu thơ , nội dung, nghệ thuật , miêu tả của Nguyễn du trong chị em thúy kiều ( đọan văn )
2 phân tích câu thơ , nội dung, nghệ thuật , miêu tả của Nguyễn du trong kiều ở lầu ngưng bích ( đoạn văn )

in progress 0
Latifah 1 month 2021-08-12T07:50:18+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-12T07:51:23+00:00

    Hình đâu tiên là chị em Thuý Kiều

    1-phan-tich-cau-tho-noi-dung-nghe-thuat-mieu-ta-cua-nguyen-du-trong-chi-em-thuy-kieu-doan-van-2

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )