1 ô tô đi từ A đuổi theo 1 xe máy đi từ B khởi hành lùng một lúc và sau 2 giờ thì đuổi kịp xe máy tại C.Biết vận tốc ô tô là 65 km/giờ vận tốc xe máy

Question

1 ô tô đi từ A đuổi theo 1 xe máy đi từ B khởi hành lùng một lúc và sau 2 giờ thì đuổi kịp xe máy tại C.Biết vận tốc ô tô là 65 km/giờ vận tốc xe máy là 45km/giờ . Tính quãng đường AB

in progress 0
Xavia 9 months 2021-05-07T04:53:28+00:00 2 Answers 17 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T04:54:41+00:00

  Đáp án: 40 km

   

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường AC dài là: 

      65 x 2 = 130 (km)

  Quãng đường BC dài là:

      45 x 2 = 90 (km)

  Quãng đường AB dài là : 

      130 – 90 = 40 (km)

  Vậy quãng đường AB dài 40 km

  Xin hay nhất !!

  0
  2021-05-07T04:54:54+00:00

  Đáp án:

   `40 km`

  Giải thích các bước giải:

  Quãng đường AC là:

    `65 × 2 = 130` `( km )`

  Quãng đường BC là :

   `45 × 2 = 90` `( km )`

  Quãng đường AB là :

   `130 – 90 = 40` `( km )`

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )