1-NỘI DUNG THỰC HIỆN 1. Học sinh sưu tầm những câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương minh, nhất là những câu đặc sắc, mang tính địa phương

Question

1-NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Học sinh sưu tầm những câu ca dao, dân ca, tục ngữ lưu hành ở địa phương
minh, nhất là những câu đặc sắc, mang tính địa phương (mang tên riêng địa.
phương, nói về sản vật, di tích, thắng cảnh, danh nhân, sự tích, từ ngü
dịa phương).
1-noi-dung-thuc-hien-1-hoc-sinh-suu-tam-nhung-cau-ca-dao-dan-ca-tuc-ngu-luu-hanh-o-dia-phuong-mi

in progress 0
Gerda 6 months 2021-07-30T07:44:38+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T07:45:55+00:00

         Đường vô xứ Huế quanh quanh 

  Non xanh nước biếc như tranh họa đồ 

                 

   Đứng bên ni đồng ngó bên tê đồng ,mênh mông bát ngát 

  Đứng bên tê đồng ngó bên ni đông , bát ngát mênh mông

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )