1 người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h lúc từ B về A nguoif đó đi với vận tốc trung bình 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời g

Question

1 người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc trung bình 15 km/h lúc từ B về A nguoif đó đi với vận tốc trung bình 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi là 30 phút . tính quãng đường AB

in progress 0
Cherry 2 tháng 2021-05-03T11:35:09+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

 1. @SANGFFICIAL

  Đổi 30 phút = $\frac{1}{2}$  giờ

  Gọi qđ Ab là x(km)(đk x>0)

  Thời gian người đó đi từ A đến B là $\frac{x}{15}$ (h)

  Thời gian người đó đi từ B về A là: $\frac{x}{12}$ (h)

  Theo bài ra ta có PT

  $\frac{x}{12}$ – $\frac{x}{15}$ = $\frac{1}{2}$

  ⇔ $\frac{5x}{60}$ – $\frac{4x}{60}$ = $\frac{30}{60}$

  ⇔ 5x – 4x= 30

  ⇔ x=30

  Vậy QĐ AB dài 30 km

 2. đổi: 30 phút=0,5h

  gọi x là thời gian xe đạp đi từ A đến B:

  thời gian đi từ B đến A: x+0,5

  vì xe đạp đi tới và đi về trên quãng đường AB nên:

  15.x=12.(x+0,5)

  ⇔15x=12x+6

  ⇔3x=6

  ⇔x=2(h)

  vậy: quãng đường AB là: 15.2=30(km)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )