1)Một mã lực của Pháp, ký hiệu CV được coi bằng 736W. Công do cỗ máy có công suất 20CV thực hiện trong 1 phút là: A.883,2kJ B.1,2kJ C.895,2kJ D.14,72

Question

1)Một mã lực của Pháp, ký hiệu CV được coi bằng 736W. Công do cỗ máy có công suất 20CV thực hiện trong 1 phút là:
A.883,2kJ
B.1,2kJ
C.895,2kJ
D.14,72kJ
2)Trong các vật ở cùng độ cao và được làm bằng cùng chất và chuyển động với độ lớn vận tốc như nhau, vật có động năng lớn hơn là vật có:
A.khối lượng riêng lớn hơn
B.khối lượng nhỏ hơn
C.thể tích lớn hơn
D.quỹ đạo chuyển động ở cao hơn
3)Hãy chỉ ra nhận xét sai. Nhận xét về sự nóng lên của ấm nước khi đun có các ý kiến sau:
A.Nước ở đáy ấm nóng lên do dẫn nhiệt.
B.Ấm nóng lên do dẫn nhiệt, đối lưu và bức xạ nhiệt.
C.Lớp nước ở trên nóng lên do đối lưu.
D.Khi nước sôi, hiện tượng đối lưu cũng mất.
4)Trường hợp nào sau đây có công suất lớn nhất?
A.Một máy bơm nước đã thực hiện một công 7 200 000J trong 1s
B.Một xe tải có công suất 30 000W
C.Một xe ủi đất có công suất 35kW
D.Một cần cẩu nâng một kiện hàng 2 tấn lên cao 5m trong 2s

in progress 0
Vodka 1 year 2020-11-04T09:44:20+00:00 2 Answers 34 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T09:46:15+00:00

  Đáp án:

  1. D.14,72kJ

  20.736=14720J=14,72kJ

  2. C.thể tích lớn hơn.

  vì cùng 1 chất thì khối lượng riêng là như nhau nên vật có thể tích lớn thì khối lượng sẽ lơn nên động năng của vật lớn.

  3.D.Khi nước sôi, hiện tượng đối lưu cũng mất.

  4.A.Một máy bơm nước đã thực hiện một công 7 200 000J trong 1s

  0
  2020-11-04T09:46:25+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo công suất cv là gì các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )