1) Một bao xi măng có khối lượng là 50 kg. Hỏi 100 bao xi măng có trọng lượng là bao nhiêu? 2) Biết 10dm3 cát có khối lượng 15kg a) Tính thể tích của

Question

1) Một bao xi măng có khối lượng là 50 kg. Hỏi 100 bao xi măng có trọng lượng là bao nhiêu?
2) Biết 10dm3 cát có khối lượng 15kg
a) Tính thể tích của tấn cát
b) Tính trọng lượng của một đống cát 3m3
3) Cho biết khối lượng riêng của nước là 1000kg/m3. Con số đó cho em biết điều gì? Tính trọng lượng riêng của nước
GIÚP MÌNH NHA. MÌNH CẦN GẤP

in progress 0
Nguyệt Ánh 9 months 2020-12-20T04:12:31+00:00 2 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-20T04:14:29+00:00

  Bạn tham khảo nhé!

  Bài 1:

  Khối lượng của 1 bao xi măng: \(m = 50kg\)

  Trọng lượng của 1 bao xi măng là:

  \({P_1} = 10.m = 10.50 = 500N\)

  Trọng lượng của 100 bao xi măng là: 

  \(P = 100.{P_1} = 100.500 = 50000N\)

  Bài 2:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  V = 10d{m^3} = 0,01{m^3}\\
  m = 15kg
  \end{array} \right.\)

  Khối lượng riêng của cát là: 

  \(D = \frac{m}{V} = \frac{{15}}{{0,01}} = 1500\,\left( {kg/{m^3}} \right)\)

  a) Đổi: m = 1 tấn cát = 1000kg cát

  Thể tích của tấn cát là: \(V = \frac{m}{D} = \frac{{1000}}{{1500}} = 0,67{m^3}\)

  b) Khối lượng của \(3{m^3}\) cát là:

  \(m = V.D = 3.1500 = 4500kg\)

  Trọng lượng của \(3{m^3}\) cát là: 

  \(P = 10.m = 10.4500 = 45000N\)

  Bài 3:

  Khối lượng riêng của nước là \(1000kg/{m^3}\)

  Con số đó cho biết \(1{m^3}\) nước có khối lượng là 1000kg.

  Trọng lượng riêng của nước là: 

  \(d = 10.D = 10.1000 = 10000\,\left( {N/{m^3}} \right)\)

  0
  2020-12-20T04:14:34+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo 1 bao xi măng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )