1 , Mồ thù như núi , cỏ cây tươi Sóng biển gầm vang, đá ngất trời Sự nghiệp trùng hưng ai dễ biết Nửa do sông núi, nửa do người 2,Khách cũng nối tiếp

Question

1 , Mồ thù như núi , cỏ cây tươi
Sóng biển gầm vang, đá ngất trời
Sự nghiệp trùng hưng ai dễ biết
Nửa do sông núi, nửa do người
2,Khách cũng nối tiếp mà ca rằng:
“Anh minh hai vị thánh quân,
Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh.
Giặc tan muôn thuở thanh bình,
Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao
câu hỏi :
câu 1 ; so sánh điểm giống và khác nhau về nội dung của văn bản (1) và(2) ?
giúp em với ạ

in progress 0
Philomena 1 day 2021-07-21T08:17:03+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-21T08:18:40+00:00

    1 , Mồ thù như núi , cỏ cây tươi Sóng biển gầm vang, đá ngất trời Sự nghiệp trùng hưng ai dễ biết Nửa do sông núi, nửa do người 2,Khách cũng nối tiếp mà ca rằng: “Anh minh hai vị thánh quân, Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh. Giặc tan muôn thuở thanh bình, Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )