1.Mở rộng các câu sau đây có cụm C-V làm phụ ngữ a.Tôi đã gặp anh ấy – b.Việc này tôi đã hoàn thành – c. Con biết vậy là một sự tiến bộ – 2.Chuyển đổ

Question

1.Mở rộng các câu sau đây có cụm C-V làm phụ ngữ
a.Tôi đã gặp anh ấy

b.Việc này tôi đã hoàn thành

c. Con biết vậy là một sự tiến bộ

2.Chuyển đổi các câu có cụm C-V làm thành phần sau đây thành câu đơn ko mở rộng cụm C-V
a.Em thay đổi nhận thức là 1 điểu tốt
b.Ông em chân tay đều yếu lắm rồi
c.Bà ấy tiền bạc mất hết cả
(Giúp e bài nay vs ah)

in progress 0
Thành Công 4 months 2021-05-26T04:57:06+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-26T04:58:53+00:00

  1,

  a, Tôi đã gặp anh ấy đang đi cùng với bạn.

  Cụm C-V làm phụ ngữ: anh ấy đang đi cùng với bạn.

  b, Việc này tôi đã hoàn thành là một việc khó.

  Cụm C-V là phụ ngữ: tôi đã hoàn thành

  c, Con biết vậy là một sự tiến bộ lớn mà con đã cố gắng

  Cụm C-V là phụ ngữ: con đã cố gắng

  2,

  a, Em đã thay đổi nhận thức và trở nên tốt hơn

  b, Chân tay của ông em đều yếu lắm rồi

  c, Bà ấy mất hết tiền bạc

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )