1,May 3 bộ quần áo hết 7m vải, hoi may 9 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải. bài 2, mua 15 quyển vở hết 36000 đồng .Hỏi mua 25 quyển vở như thế

Question

1,May 3 bộ quần áo hết 7m vải, hoi may 9 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải.
bài 2, mua 15 quyển vở hết 36000 đồng .Hỏi mua 25 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền .
Bài 3 biết 8 người làm xong công việc trong 6 ngày . Hỏi muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần bao nhiêu người ? ( mức làm mỗi người như nhau)

in progress 0
Ben Gia 2 years 2021-02-18T17:56:47+00:00 3 Answers 48 views 0

Answers ( )

  1
  2021-02-18T17:58:39+00:00

  1,       bài giải

     9 bộ quần áo gấp 3 lần số bộ là

          9:3=3[lần]

  may 9  bộ quần áo như thế hết số m vải là 

      7×3=21[m]

              đáp số:21 m vải 

  2,        bài giải

      1 quyển vở hết số tiền là

            36000:15=2400[đồng]

    mua 25 quyển vở như thế hết  số tiền là

      2400 x 25=60000[đồng]

                            đáp số:60000 đồng

  3,     bài giải

   1 người làm xong công việc hết số ngày  là

         6 x 8=48[ngày]

  muốn làm xong công việc trong 4 ngày hết số ngươi là

        48:4=12[người ]

               đáp số:12 người

  0
  2021-02-18T17:58:44+00:00

  Bài 1:

  9 bộ quần áo gấp 3 bộ quần áo số lần là:

       9 : 3 = 3(lần)

  May 9 bộ quần áo như thế hết số mét vải là:

      7 . 3 = 21(m)

              Đáp số: 21 m vải

  Bài 2:

  1 quyển vở tương ứng với:

      36000 : 15 = 2400(đồng)

  Mua 25 quyển vở như thế hết số tiền là:

      2400 . 25 = 60000(đồng)

                       Đáp số: 60000 đồng

  Bài 3:

  1 người làm xong công việc đó trong:

      6 . 8 = 48(ngày)

  Muốn làm xong công việc đó trong 4 ngày thì cần:

      48 : 4 = 12(người)

                Đáp số: 12 người

  Chúc học tốt!!!

   

  0
  2021-02-18T17:58:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo vải tiếng anh các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )