1) Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn được dùng trong trường hợp nào? * A.chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn (hoặc cụm đèn) B.các trường h

Question

1) Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn được dùng trong trường hợp nào? *
A.chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn (hoặc cụm đèn)
B.các trường hợp trên đều đúng
C.cả 2 đèn cùng sáng đồng thời
D.đóng – cắt đèn ở 2 nơi như cầu thang, hành lang…
2)Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thì 2 đèn được nối với: *
A.công tắc 2 cực
B.cực động của công tắc 3 cực
C.2 cực tĩnh của công tắc 3 cực
D.cầu chì
3)Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thì cầu chì, công tắc 2 cực và công tắc 3 cực nối với nhau như thế nào? *
A.cầu chì và công tắc 2 cực cùng mắc song song với công tắc 3 cực
B.cầu chì mắc song song với công tắc 2 cực và công tắc 3 cực
C.cầu chì, công tắc 2 cực, công tắc 3 cực mắc nối tiếp nhau
D.cầu chì, công tắc 2 cực, công tắc 3 cực mắc song song nhau
4)Qui trình lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn gồm mấy bước?
A.4
B.5
C.6
D.7
5)Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thì công tắc 2 cực được nối vào cực nào của công tắc 3 cực? *
A.cực động
B.cực tĩnh 1
C.cực tĩnh 2
D.cực nào cũng được, không cần phân biệt

in progress 0
Đan Thu 1 year 2020-12-03T14:33:04+00:00 3 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2020-12-03T14:34:57+00:00

  1) A

  2) C

  3) C

  4) C

  5) A

  0
  2020-12-03T14:34:59+00:00

  1) Mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn được dùng trong trường hợp nào? *
  A.chuyển đổi thắp sáng luân phiên 2 đèn (hoặc cụm đèn)
  B.các trường hợp trên đều đúng
  C.cả 2 đèn cùng sáng đồng thời
  D.đóng – cắt đèn ở 2 nơi như cầu thang, hành lang…
  2)Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thì 2 đèn được nối với: *
  A.công tắc 2 cực
  B.cực động của công tắc 3 cực
  C.2 cực tĩnh của công tắc 3 cực
  D.cầu chì
  3)Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thì cầu chì, công tắc 2 cực và công tắc 3 cực nối với nhau như thế nào? *
  A.cầu chì và công tắc 2 cực cùng mắc song song với công tắc 3 cực
  B.cầu chì mắc song song với công tắc 2 cực và công tắc 3 cực
  C.cầu chì, công tắc 2 cực, công tắc 3 cực mắc nối tiếp nhau
  D.cầu chì, công tắc 2 cực, công tắc 3 cực mắc song song nhau
  4)Qui trình lắp đặt mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn gồm mấy bước?
  A.4
  B.5
  C.6
  D.7
  5)Trong mạch điện 1 công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn thì công tắc 2 cực được nối vào cực nào của công tắc 3 cực? *
  A.cực động
  B.cực tĩnh 1
  C.cực tĩnh 2
  D.cực nào cũng được, không cần phân biệt

  0
  2020-12-03T14:35:12+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo công tắc 3 cực điều khiển 2 đèn các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )