1,Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai? A: Đột biến gen có thể phát sinh trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra trong th

Question

1,Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây sai?
A:
Đột biến gen có thể phát sinh trong điều kiện tự nhiên hoặc do con người tạo ra trong thực nghiệm.
B:
Sự biến đổi cấu trúc phân tử của gen có thể dẫn đến biến đổi cấu trúc của loại prôtêin mà nó mã hóa.
C:
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen, đây là loại biến dị di truyền được.
D:
Đa số đột biến gen tạo ra các gen trội, chúng biểu hiện ngay ra kiểu hình gây hại cho sinh vật.
2,Khi nói về NST, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(I). Tế bào của mỗi loài sinh vật có một bộ NST đặc trưng về số lượng và hình dạng.
(II). Tất cả các loài sinh vật đều có hai loại NST là NST thường và NST giới tính.
(III). NST được cấu tạo từ ADN và prôtêin loại histôn.
(IV). Mỗi NST có một tâm động, là điểm đính NST vào sợi tơ trong thoi phân bào.
A:
1
B:
4
C:
3
D:
2
3,Cho biết các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?
A:
1
B:
4
C:
3
D:
2

in progress 0
Mộc Miên 1 year 2020-11-04T07:47:27+00:00 3 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-04T07:49:24+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1a 2c 3c 4a

  0
  2020-11-04T07:49:26+00:00

  1. D

  2. C

  3. B

   

  0
  2020-11-04T07:49:30+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo khi nói về đột biến gen có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )