1. Khi điểm sáng di chuyển trước gương người ta thấy ảnh di chuyển theo phương vuông góc với phương di chuyển của điểm sáng. Điểm sáng đã di chuyển t

Question

1. Khi điểm sáng di chuyển trước gương người ta thấy ảnh di chuyển theo phương vuông góc với phương
di chuyển của điểm sáng. Điểm sáng đã di chuyển theo phương:
A. Song song với gương B. Vuông góc với gương
C. Hợp với gương một góc 30o D. Hợp với gương một góc 45o
2. Yếu tố nào quyết định độ to của âm ?.
A. Tần số dao động của âm B. Thời gian daodộng của âm
C. Biên độ dao động của âm D. Cả 3 yếu tố trên
3. Vật phát ra âm cao hơn khi nào?
A. Khi vật dao động mạnh hơn
B. Khi vật dao động chậm hơn
C. Khi vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
D. Khi tần số dao động lớn hơn
4.Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có đặc điểm như thế nào?
A. Là ảnh ảo, bằng vật C. Là ảnh ảo, lớn hơn vật.
B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật D. Là ảnh thật nhỏ hơn vật.
5. Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra tiếng sét bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
A. 1360m B. 170m C. 340m D. 1700m
6. Quan sát độ rung của chiếc loa thùng, có các ý kiến sau, chọn ý kiến đúng.
A. Âm càng cao thì độ rung của loa càng mạnh. B. Âm càng to thì màng loa rung càng mạnh.
C. Âm càng trầm thì màng loa rung càng nhanh. D. Cả 3 ý kiến trên đều đúng.
7. Cho điểm sáng S cách gương phẳng 40cm. Cho S di chuyển lại gần gương theo phương vuông góc với gương
một đoạn 10cm. Ảnh S’ bây giờ cách S một khoảng
A. 60cm B.80cm C. 100cm D.23cm
8. Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một nhánh của âm thoa, thì âm thoa dao động và phát ra âm thanh.
Chọn kết luận đúng.
A. Gõ càng mạnh âm phát ra càng cao. B. Gõ càng mạnh âm phát ra càng to.
C. Gõ càng nhiều âm phát ra càng to. D. Âm phát ra càng to khi âm thoa càng lớn.
9. Cho điểm sáng di chuyển theo phương song song với gương phẳng với vận tốc v. Ảnh di chuyển với vận
tốc:
A. v, cùng chiều di chuyển với điểm sáng B. v, ngược chiều di chuyển với điểm sáng
C. 2v, cùng chiều di chuyển với điểm sáng D. 2v, ngược chiều di chuyển với điểm sáng
10. Trước gương cầu lồi O đặt 3 vật: cao 5 cm, cao 10 cm và cao 20 cm.
Thu được 3 ảnh sau cao 6cm, cao 3cm và cao 12cm. Sắp xếp cặp vật và ảnh tương ứng
A. (5cm;6cm) (10cm;3cm) (20cm;12cm) B. (5cm;3cm) (10cm;6cm) (20cm;12cm)
C. (5cm;3cm) (10cm;12cm) (20cm;6cm) D. Có thể A hoặc B hoặc C.
11. Ảnh của 1 điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi:
A. Giao nhau của các tia phản xạ. B.Giao nhau của đường kéo dài các tia phản xạ.
C. Giao nhau của các tia tới D. Giao nhau của đường kéo dài các tia tới.
12. Để quan sát ảnh của một vật tạo bới gương cầu lõm thì mắt ta phải đặt ở đâu?
A. Trước mặt phản xạ và nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt.
B. Ở đâu cũng được nhưng phải nhìn vào mặt phản xạ của gương
C. Ở trước gương D. Ở trước gương và nhìn vào vật
13. Biên độ dao động của âm càng lớn khi
A. Vật dao động với tần số càng lớn B. Vật dao động càng nhanh
C. Vật dao động càng mạnh D. Vật dao động càng chậm
14. Vật cản sáng là vật
A. Không cho ánh sáng truyền qua C. Đặt trước mắt người quan sát
B.Cho ánh sáng truyền qua D. Cản đường truyền của ánh sáng
Chọn câu trả lời sai
II. Bài tập tự luận
1. Trong chiến tranh, để nghe tiếng xe của địch chạy từ xa, các chiến sĩ thường áp tai xuống mặt đất. Tại sao? 2.Một cột đèn cao 4 mét dựng ở bên cạnh hồ nước. Mặt nước hồ thấp hơn bờ 0,6m.

in progress 0
Thu Giang 2 years 2021-02-19T01:04:43+00:00 2 Answers 58 views 0

Answers ( )

 1. 1. Khi điểm sáng di chuyển trước gương người ta thấy ảnh di chuyển theo phương vuông góc với phương di chuyển của điểm sáng. Điểm sáng đã di chuyển theo phương:
   A. Song song với gương            B. Vuông góc với gương
   C. Hợp với gương một góc 30o               D. Hợp với gương một góc 45o
  2. Yếu tố nào quyết định độ to của âm ?.
   A. Tần số dao động của âm       B. Thời gian daodộng của âm
   C. Biên độ dao động của âm                 D. Cả 3 yếu tố trên
  3. Vật phát ra âm cao hơn khi nào?
  A. Khi vật dao động mạnh hơn
   B. Khi vật dao động chậm hơn
  C. Khi vật bị lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều hơn
   D. Khi tần số dao động lớn hơn
  4.Vật sáng AB đặt trước gương cầu lồi cho ảnh A’B’ có đặc điểm như thế nào?
   A. Là ảnh ảo, bằng vật                  C. Là ảnh ảo, lớn hơn vật.
   B. Là ảnh ảo, nhỏ hơn vật                   D. Là ảnh thật nhỏ hơn vật.
  5. Một người nghe thấy tiếng sét sau tia chớp 5 giây. Hỏi người đó đứng cách nơi xảy ra tiếng sét bao xa? Biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s.
  A. 1360m        B. 170m       C. 340m            D. 1700m
   6. Quan sát độ rung của chiếc loa thùng, có các ý kiến sau, chọn ý kiến đúng.
   A. Âm càng cao thì độ rung của loa càng mạnh.        B. Âm càng to thì màng loa rung càngmạnh.

   C. Âm càng trầm thì màng loa rung càng nhanh.          D. Cả 3 ý kiến trên đều đúng.
   7. Cho điểm sáng S cách gương phẳng 40cm. Cho S di chuyển lại gần gương theo phương vuông góc với gương một đoạn 10cm. Ảnh S’ bây giờ cách S một khoảng
   A. 60cm     B.80cm      C. 100cm         D.23cm
   8. Dùng búa cao su gõ nhẹ vào một nhánh của âm thoa, thì âm thoa dao động và phát ra âm thanh.
   Chọn kết luận đúng.
   A. Gõ càng mạnh âm phát ra càng cao.                         B. Gõ càng mạnh âm phát ra càng to.
   C. Gõ càng nhiều âm phát ra càng to.                   D. Âm phát ra càng to khi âm thoa càng lớn.
  9. Cho điểm sáng di chuyển theo phương song song với gương phẳng với vận tốc v. Ảnh di chuyển với vận
  tốc:
   A. v, cùng chiều di chuyển với điểm sáng       B. v, ngược chiều di chuyển với điểm sáng
   C. 2v, cùng chiều di chuyển với điểm sáng     D. 2v, ngược chiều di chuyển với điểm sáng
  10. Trước gương cầu lồi O đặt 3 vật: cao 5 cm, cao 10 cm và cao 20 cm.
   Thu được 3 ảnh sau cao 6cm, cao 3cm và cao 12cm. Sắp xếp cặp vật và ảnh tương ứng
   A. (5cm;6cm) (10cm;3cm) (20cm;12cm)      B. (5cm;3cm) (10cm;6cm) (20cm;12cm)
   C. (5cm;3cm) (10cm;12cm) (20cm;6cm)       D. Có thể A hoặc B hoặc C.
  11. Ảnh của 1 điểm sáng S đặt trước gương phẳng được tạo bởi:
   A. Giao nhau của các tia phản xạ.            B.Giao nhau của đường kéo dài các tia phản xạ.
   C. Giao nhau của các tia tới                      D. Giao nhau của đường kéo dài các tia tới.
  12. Để quan sát ảnh của một vật tạo bới gương cầu lõm thì mắt ta phải đặt ở đâu?
   A. Trước mặt phản xạ và nhìn vào gương sao cho chùm tia phản xạ lọt vào mắt.
   B. Ở đâu cũng được nhưng phải nhìn vào mặt phản xạ của gương
   C. Ở trước gương                                  D. Ở trước gương và nhìn vào vật
  13. Biên độ dao động của âm càng lớn khi
  A. Vật dao động với tần số càng lớn                 B. Vật dao động càng nhanh
  C. Vật dao động càng mạnh                          D. Vật dao động càng chậm
  14. Vật cản sáng là vật
   A. Không cho ánh sáng truyền qua                   C. Đặt trước mắt người quan sát
   B.Cho ánh sáng truyền qua                      D. Cản đường truyền của ánh sáng
   Chọn câu trả lời sai
  II. Bài tập tự luận
  1. Trong chiến tranh, để nghe tiếng xe của địch chạy từ xa, các chiến sĩ thường áp tai xuống mặt đất. Tại sao? 2.Một cột đèn cao 4 mét dựng ở bên cạnh hồ nước. Mặt nước hồ thấp hơn bờ 0,6m. 

  1, Vì âm truyền trong đất từ tiếng xe của địch đến tai các chiến sĩ

  2, Đề ko hỏi gì

  0
  2021-02-19T01:06:51+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo gương di chuyển các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )