1.học sinh sưu tầm những câu ca dao về dân tộc Kinh

Question

1.học sinh sưu tầm những câu ca dao về dân tộc Kinh
1-hoc-sinh-suu-tam-nhung-cau-ca-dao-ve-dan-toc-kinh

in progress 0
Ngọc Hoa 2 months 2021-07-25T21:37:17+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-25T21:39:16+00:00

  – Ta về tắm nước ao ta

  Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn

  – Trâu ta ăn cỏ đồng ta

  – Sểnh nhà ra thất nghiệp

  – Một cây làm chẳng nên non

  Ba cây chụm lại nên hòn núi cao

  – Ngựa chạy có bày, chim bay có bạn

  – Nhiễu điều phủ lấy giá gương

  Người trong một nước phải thương nhau cùng

  – Một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ

  – Bầu ơi thương lấy bí cùng

  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

  – Anh em như thể chân tay

  Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần

  – Chị ngã em nâng

  –  Khôn ngoan đá đáp người ngoài

  Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau

  Chúc bạn học tốt!!!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )