1.hoàn thành chuỗi biến hóa sau : FES2 → SO2 →S →H2S →H2SO4 →HCL →CL2 →KCLO3 →O2 2. cho 3,2 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặ

Question

1.hoàn thành chuỗi biến hóa sau :
FES2 → SO2 →S →H2S →H2SO4 →HCL →CL2 →KCLO3 →O2
2. cho 3,2 g hỗn hợp Cu và CuO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được 672 ml khí (đktc)
a.Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp
b.tính khối lượng H2SO4 98% cần dùng và khối lượng muối sinh ra
3.Chỉ dùng thêm 1 hóa chất, hãy phân biệt các chất sau:
NACL,NA2S,NA2SO3,NA2CO3

in progress 0
Tài Đức 7 months 2021-04-09T20:35:26+00:00 2 Answers 19 views 0

Answers ( )

  0
  2021-04-09T20:37:18+00:00

  1.

  4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

  2H2S + SO2 → 2H2O + 3S

  H2 + S → H2S

  4Cl2 + 4H2O + H2S → H2SO4 + 8HCl          

  H2SO4 + 2KCl → 2HCl + K2SO4  

  2HCl → Cl2 + H2

  3Cl2 + 6KOH → 3H2O + 5KCl + KClO3

  2KClO3 → 2KCl + 3O2

  2.

  * V SO2 = 672 (ml) = 0,672 (l)

  => n SO2 = 0,672 / 22,4 = 0,03 (mol)

  *

  Cu + 2H2SO4 → 2H2O + SO2 + CuSO4

    a——–2a—————a——–a

  CuO + H2SO4H2O + CuSO4

    b——–b—————-b

  *

  Ta có hệ pt:

            64 . a + 80 . b = 3,2

            a = 0,03

  <=> a = 0,03

           b = 0,016

  * m Cu = 64 . a = 64 . 0,03 = 1,92 (g)

  => %m Cu = 1,92/3,2 . 100 % = 60%

  => %m CuO = 100% – 60% = 40%

  * n H2SO4 = 2a + b = 0,076 (mol)

  => m H2SO4 = 0,076 . 98 = 7,448 (g)

  => m H2SO4 98% = 7,448 / 98% = 7,6 (G)

  * n CuSO4 = a + b = 0,046 (mol)

  => m CuSO4 = 0,046 . 160 = 7,36 (g)

  3.

  * Cho dd HCl vào từng mẫu thử của các dd NaCl ; Na2S ; Na2SO3 ; Na2CO3

  + Tạo khí mùi trứng thối (H2S) với HCl là Na2S:

        Na2S + 2HCl -> 2NaCl + H2S↑

  + Tạo khí mùi hắc (SO2) với HCl là Na2SO3: 

        Na2SO3 + 2HCl -> 2NaCl + H2O + SO2↑ 

  + Tạo hiện tượng bọt khí (CO2) với HCl là Na2CO3:

        Na2CO3 + 2HCl -> H2O + 2NaCl + CO2↑

  + Không có hiện tượng với HCl là NaCl.

   

  0
  2021-04-09T20:37:29+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo h2s ra h2so4 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )