1. He said, “ I have already read this book” => He said ……………………… 2. Join said to his sister, “I want to buy a gift for our mother” => Join told his s

Question

1. He said, “ I have already read this book”
=> He said ………………………
2. Join said to his sister, “I want to buy a gift for our mother”
=> Join told his sister …………………………
3. Mrs Brown said, “where are they living?”
=> Mrs Brown asked me ……………………………
4. “Do you know the girl over there?” Tom said.
=> Tom asked me …………………
5. Mother said, “Nam, why don’t you go to bed?”
=> Mother asked ……………………………

in progress 0
Thiên Ân 10 months 2021-01-06T15:59:30+00:00 3 Answers 126 views 0

Answers ( )

  0
  2021-01-06T16:01:25+00:00

  1. He said that he had already read that book

  2. Join told his sister that he wanted to buy a gift for their mother

  3. Mrs Brown asked me that where were they living

  4. Tom asked me if I knew the girl over there

  5. Mother asked Nam that why he didn’t go to bed

  -2
  2021-01-06T16:01:26+00:00

  1.He said”I have already read this book”

  =>He said he had already read that book.

  2.Join said to his sister “I want to buy a gift for our mother”

  =>Join told his sister he wanted to buy a gift for their mother.

  3.Mrs Brown said “Where are they living?”

  =>Mrs Brown asked me where they were living.

  4.”Do you know the girl over there?” Tom said

  =>Tom asked me if I knew the girl over there.

  5.Mother said “Nam,why don’t you go to bed?”

  =>Mother asked Nam why he didn’t go to bed.

  0
  2021-01-06T16:01:39+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo i have already các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )