1. Hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau: H2SO4, Ba(OH)2, MgCl2, Fe(NO3)2, Cu(OH)2, KHSO3 2.Có 4 cốc không nhãn, mỗi cốc đựng các chất lỏng là H2O

Question

1. Hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau: H2SO4, Ba(OH)2, MgCl2, Fe(NO3)2, Cu(OH)2, KHSO3
2.Có 4 cốc không nhãn, mỗi cốc đựng các chất lỏng là H2O, NaOH, HCl, Ca(OH)2. Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 cốc trên.
3. Có những hợp chất hóa học sau: CO2, Na2O, H2S, NaOH, H3PO4, Al(OH)3, P2O5, HNO3, Fe(OH)2, CuO, HBr, Ba(OH)2. Các hợp chất trên thuộc loại hợp chất nào sau đây?a/ Oxit bazơ, oxit axitb/ Axit có oxi, axit không có oxic/ Bazơ tan, bazơ không tan.

in progress 0
Linh Đan 10 months 2021-03-24T05:05:54+00:00 3 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2021-03-24T05:07:51+00:00

  1. 

  Axit: $H_2SO_4$ (axit sunfuric)

  Bazo: $Ba(OH)_2$ (Bari hidroxit), $Cu(OH)_2$ (Đồng (II) hidroxit.

  Muối:

  + Muối axit: $KHSO_3$ (Kali hidrosunfit)

  + Muối trung hòa: $MgCl_2$ (Magie clorua), $Fe(NO_3)_2$ (Sắt (II) nitrat.

  2. 

  Bước 1: Đánh số thứ tự các cốc đựng hóa chất lỏng.

  Bước 2: Trích mỗi cốc một lượng dung dịch nhỏ vào giấy quỳ tím:

  Quỳ không chuyển màu: $H_2O$

  Quỳ chuyển đỏ: HCl

  Quỳ chuyển xanh: $NaOH,\ Ca(OH)_2$

  Bước 3: Thêm dung dịch $Na_2CO_3$ vào hai cốc đựng dung dịch làm quỳ tím chuyển xanh ( $NaOH,\ Ca(OH)_2$)

  Xuất hiện kết tủa trắng: $Ca(OH)_2$

  Không hiện tượng: NaOH

  Phương trình hóa học:

  $Na_2CO_3 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + 2NaOH$

  3. 

  a. Oxit axit: $CO_2,\ P_2O_5.$

      Oxit bazo: $Na_2O,\ CuO$

  b. Axit có oxi: $H_3PO_4,\ HNO_3$

     Axit không có oxi: $H_2S,\ HBr$

  c. Bazo không tan: $Al(OH)_3,\ Fe(OH)_2$

      Bazo tan: $NaOH,\ Ba(OH)_2$

  0
  2021-03-24T05:07:54+00:00

  1.

  axit: H2SO4 (axit sunfuric)

  bazo: Ba(OH)2 (bari hidroxit), Cu(OH) (đồng (II) hidroxit)

  muối trung hòa: MgCl2 (magie clorua), Fe(NO3)2 ( sắt (II) nitrat)

  muối axit: KHSO3 ( kali hidrosunfit)

  2.

  dùng quỳ tím nhúng vào 4 cốc:

  -quỳ không đổi màu: H2O (nhận)

  -quỳ hóa đỏ: HCl (nhận)

  -quỳ hóa xanh: NaOH, Ca(OH)2

  thổi CO2 vào 2 cốc còn lại:

  – tạo kết tủa: Ca(OH)2

  PTHH: Ca(OH)2 + CO2-> CaCO3+ H2O

  – không hiện tượng: NaOH

  3.

  Oxit bazơ: CuO, Na2O

  oxit axit: CO2, P2O

  Axit có oxi: H3PO4, HNO3

  axit không có oxi: H2S, HBr

  Bazơ tan: NaOH, Ba(OH)2

  bazơ không tan: Al(OH)3, Fe(OH)2

  vote cho mik nha

  chúc bạn học tốt^^

  0
  2021-03-24T05:08:00+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo fe(oh)2 + hno3 các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )