1.giải quyết phương trình sau: 2[x]=x+2{x} giúp mk vss ạ

Question

1.giải quyết phương trình sau: 2[x]=x+2{x}
giúp mk vss ạ

0
Jezebel 10 months 2020-11-21T04:09:31+00:00 0 Answers 21 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )