1.giải quyết phương trình sau: 2[x]=x+2{x} 2.nếu số dư của 3^2000:13 3. tìm các cặp số x,y ( x,y thuộc số nguyên) sao cho xy-3x+5y=0

Question

1.giải quyết phương trình sau: 2[x]=x+2{x}
2.nếu số dư của 3^2000:13
3. tìm các cặp số x,y ( x,y thuộc số nguyên) sao cho xy-3x+5y=0

0
Gerda 10 months 2020-11-21T08:32:54+00:00 0 Answers 20 views 0

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )