1.Giải phương trình a.Căn 3 × x + căn 27 =0 b.Căn 6 × x mũ 2 – căn 24 =0 2.Rút gọn a.ab × căn 8 phần a mũ 2 b mũ 4 với a>0 b.a+căn a phần căn a +1 với

Question

1.Giải phương trình
a.Căn 3 × x + căn 27 =0
b.Căn 6 × x mũ 2 – căn 24 =0
2.Rút gọn
a.ab × căn 8 phần a mũ 2 b mũ 4 với a>0
b.a+căn a phần căn a +1 với a > 0

in progress 0
Khang Minh 1 year 2020-11-27T07:03:10+00:00 1 Answers 91 views 0

Answers ( )

  0
  2020-11-27T07:04:28+00:00

  Đáp án:

  1) a. x=-3

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  1)a.x\sqrt 3  + \sqrt {27}  = 0\\
   \to x\sqrt 3  + 3\sqrt 3  = 0\\
   \to \sqrt 3 \left( {x + 3} \right) = 0\\
   \to x + 3 = 0\\
   \to x =  – 3\\
  b.{x^2}\sqrt 6  – \sqrt {24}  = 0\\
   \to {x^2}\sqrt 6  – 2\sqrt 6  = 0\\
   \to \sqrt 6 \left( {{x^2} – 2} \right) = 0\\
   \to {x^2} – 2 = 0\\
   \to \left[ \begin{array}{l}
  x = \sqrt 2 \\
  x =  – \sqrt 2 
  \end{array} \right.\\
  2)a)ab.\sqrt {\dfrac{8}{{{a^2}{b^4}}}} \left( {DK:a;b > 0} \right)\\
   = ab.\dfrac{{2\sqrt 2 }}{{a.{b^2}}}\\
   = \dfrac{{2\sqrt 2 }}{b}\\
  b)\dfrac{{a + \sqrt a }}{{\sqrt a  + 1}} = \dfrac{{\sqrt a \left( {\sqrt a  + 1} \right)}}{{\sqrt a  + 1}}\\
   = \sqrt a 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )