1 Xét về cấu tạo ,từ tiếng việt có những loại nào ? 2 Thế nào là từ là từ nhiều nghĩa ? Hiện tượng chuyển nghĩa của từ là gì ? Cho 5 ví dụ về

Question

1 Xét về cấu tạo ,từ tiếng việt có những loại nào ?
2 Thế nào là từ là từ nhiều nghĩa ?
Hiện tượng chuyển nghĩa của từ là gì ? Cho 5 ví dụ về từ nghĩa .
3 Số từ là số từ ? Lượng từ ? Chỉ từ ?
Nêu chức năng của các từ loại trên .
4 Thế nào là danh từ ? Động từ ? Tính từ ?
Chức năng của các loại từ trên .
5 Thế nào là cụm danh từ ? Cụm động từ ? Cụm tính từ ?
Chức năng của các cụm từ loại trên .

in progress 0
Sigridomena 1 year 2020-10-31T14:16:43+00:00 3 Answers 117 views 0

Answers ( )

  0
  2020-10-31T14:18:38+00:00

  1. 2loại:

  -Từ đơn là những từ được cấu tạo bằng một tiếng độc lập. Ví dụ:Nhà,xe, tập, viết, xanh, đỏ, vàng, tím,…

  -Từ ghép là những từ có hai hoặc hơn hai tiếng được ghép lại với nhau dựa trên quan hệ ý nghĩa.

  2. – Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ nhiều nghĩa.

  – Từ nhiều nghĩa là từ có 1 nghĩa gốc và một hay một số nghĩa chuyển. Các nghĩa của từ bao giờ cũng có mối liên hệ với nhau. Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm ( về sự vật, hiện tượng ) có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ nhiều nghĩa.
  – Chuyển nghĩa là hiện tượng thay đổi nghĩa của từ, tạo ra những từ nhiều nghĩa.
  Ví dụ:
  Ngôi nhà đã được xây xong
  Dọn nhà đi nơi khác.

  3. – Số từ là những từ chỉ thứ tự hay số lượng của sự vật

  – Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật

  – Chỉ từ là những từ dùng để chỉ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian.

  4. DT là những từ chỉ sự vật (người, vật, hiện tượng, khái niệm hoặc đơn vị)

  ĐT là những từ chỉ hoạt động, trạng thái của sự vật.

  TT là những từ miêu tả đặc điểm hoặc tính chất của vật, hoạt động, trạng thái,…

  5. – DT có thể kết hợp với các từ chỉ số lượng ở phía trước, các từ chỉ định ở phía sau và một số từ ngữ khác để lập thành cụm DT. Cụm DT là loại tổ hợp từ do DT và một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành.

   ĐT thường kết hợp với các phụ từ mệnh lệnh (ở phía trước)và một số từ ngữ khác để tạo thành cụm ĐT .Cụm ĐT là loại tổ hợp từ do ĐT với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. Nhiều ĐT phải có các từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm ĐT mới trọn nghĩa.

   Tính từ có thể kết hợp với các từ chỉ mức độ như : rất, hơi, lắmquá, cực kì, vô cùng,… để tạo tạo thành cụm tính từ,

  0
  2020-10-31T14:18:42+00:00

  2)Một từ nhưng có thể gọi tên nhiều sự vật , hiện tượng, biểu thị nhiều khái niệm ( về sự vật, hiện tượng ) có trong thực tế thì từ ấy gọi là từ nhiều nghĩa.
  hiện tượng chuyển nghĩa của từ là thay đổi nghĩa của từ tạo ra từ nhiều nghĩa.

  VD: mùa xuân là tết trồng cây (1)

  làm cho đất nước càng ngày càng xuân. (2)

  xuân (1):nghĩa gốc

  xuân (2): nghĩa chuyển

  Ngôi nhà đã được xây xong (1)

  Nhà ơi, giúp tôi một tay (2)

  + Công trình xây dựng để ở, làm việc (1)

  + Tiếng để gọi vợ hoặc chồng (thường dùng ở nông thôn) (2)

  Chúng ta cùng ngồi vào bàn (1) để bàn (2) về cách dạy Tiếng Việt

  bàn (1): chỉ một vật dụng

  bàn (2): chỉ về tranh luận.

  Ăn cơm: cho vào cơ thể thức nuôi sống (nghĩa gốc).

  – Ăn cưới: Ăn uống nhân dịp cưới.

  3)số từ là những từ loại dùng để chỉ số lượng và thứ tự của sự vật nào đó.

   Lượng từ là những từ chỉ lượng ít hay nhiều của sự vật

  Chỉ từ là những từ dùng để trỏ vào sự vật, nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian hoặc thời gian

  4)Danh từ là từ chỉ người, sinh vật, sự vật, sự việc, khái niệm, hiện tượng,…..

  Động từ là từ (thành phần câu) dùng để biểu thị hoạt động (chạy, đi, đọc), trạng thái (tồn tại, ngồi). … 

  Tính từ là từ dùng để chỉ tính chất, tính cách, màu sắc, trạng thái, mức độ, phạm vi… của người hoặc vật

  5)Cụm danh từ là một nhóm các danh từ đi chung với nhau để làm thành một danh từ chung. … 

  Cụm động từ là loại tổ hợp từ do động từ với một số từ ngữ phụ thuộc nó tạo thành. … 

  Cụm tính từ là 1 tổ hợp từ do tính từ và một số từ ngữ khác phụ thuộc tạo thành.

  mình chỉ biết nhiêu đây thôi chúc bạn học tốt

  0
  2020-10-31T14:18:50+00:00

  Để tìm câu trả lời chính xác các em hãy tham khảo từ và tiếng có gì khác nhau các nguồn hoc24.vn, lazi.vn, hoidap247.com để thầy cô và các chuyên gia hỗ trợ các em nhé!

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )