1 xe máy đi từ A với vận tốc 40 km/giờ . Xe máy đi được ½ giờ thì có 1 ô tô cũng đi từ A và đuổi theo xe máy . Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy ,

Question

1 xe máy đi từ A với vận tốc 40 km/giờ . Xe máy đi được ½ giờ thì có 1 ô tô cũng đi từ A và đuổi theo xe máy . Hỏi sau bao lâu ô tô đuổi kịp xe máy , biết vận tốc của ô tô là 55 km/giờ

in progress 0
Ladonna 2 years 2021-05-07T04:16:05+00:00 2 Answers 33 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-07T04:17:22+00:00

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

  $\color{red}{Lemon .  }$

  $\text{Quãng đường xe máy đi trước là :}$

  $\text{ 40 x }$$\dfrac{1}{2}=20 (km)$

  $\text{Hiệu vận tốc 2 xe là :}$

  $\text{55 – 40 = 15 ( km/giờ )}$

  $\text{Thời gian cần để ô tô đuổi kịp xe máy là :}$

  $\text{20 : 15 =}$ $\dfrac{4}{3}giờ=$ $1\dfrac{1}{3}giờ = 1 giờ 20 phút$

   

  0
  2021-05-07T04:17:39+00:00

  Đáp án:

   ` 1h18p`

  Giải thích các bước giải:

   đổi ` 1/2h = 30p = 0,5h `

  ` \text{Quãng đường mà xe máy đi trong 0,5h là } `

   ` 40 × 0,5 = 20km `

  ` \text{Hiệu vận tốc của 2 xe là  } `

  ` 55 – 40 = 15km`

  ` \text{Thời gian ô tổ đuổi kịp xe máy là } `

  ` 20 : 15 = 4/3h = 1,3h = 1h18p`

  ` \text{Đáp số : 1h18p}`

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )