1,đv trên đc trích trong văn bản nào?nêu nội dung của đoạn tríchtrên 2,xác định câu rút gọn trong đoạn trích và cho biết chúng bị rút gọn thành phần n

Question

1,đv trên đc trích trong văn bản nào?nêu nội dung của đoạn tríchtrên
2,xác định câu rút gọn trong đoạn trích và cho biết chúng bị rút gọn thành phần nào?
3,xác định phép liệt kê đc sử dụng trong đoạn trích.
4,tìm cụm C-V dùng để mở rộng câu và phân tích cụ thể mở rộng thành phần nào.
1-dv-tren-dc-trich-trong-van-ban-nao-neu-noi-dung-cua-doan-trichtren-2-ac-dinh-cau-rut-gon-trong

in progress 0
Amity 4 months 2021-05-30T13:23:30+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-05-30T13:25:27+00:00

  1, Đoạn văn trên trích trong văn bản “tinh thần yêu nước của nhân dân ta”. Nội dung :

  -Thể hiên tinh thần yêu nước cũng như các thứ quý khác

  -Bổn phận của mỗi công dân phải bảo vệ tuyên truyền,tiếp nối tinh thần đó

  2, Các câu rút gọn:

  + Có khi được trưng bày trong tủ kính, trong bình pha lê, rõ ràng dễ thấy.

   + Nhưng cũng có khi cất giấu kín đáo trong rương, trong hòm.

   + Nghĩa là phải ra sức giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.

  => Rút gọn thành phần chủ ngữ

  3,Phép liệt kê được sử dụng trong đoạn trích: trong tủ kính, trong bình pha lê; trong rương, trong hòm; giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo; công việc yêu nước, công việc kháng chiến,…

  4,Bổn phận của chúng ta / là làm cho những của quý kín đáo ấy/ đều được đưa ra trưng bày
  =>Mở rông cho thành phần vị ngữ .

Leave an answer

Browse

Giải phương trình 1 ẩn: x + 2 - 2(x + 1) = -x . Hỏi x = ? ( )